Traverskrankurs er en opplæring som er ment å gi deg kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å betjene en traverskran på en sikker og effektiv måte.

Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Kurset skal gi deg praktisk forståelse for prinsippene for bro- og traverskran, virkemåte, montering, kjøremåte, løftekapasitet og sikkerhetsutstyr mot overlast. Du trenger ingen forkunnskaper for å ta kurset. 

 

Traverskran er en type kran som brukes til å løfte og flytte tung last horisontalt langs en fast bane, som ofte er montert på taket eller veggene i en produksjonshall eller lagerbygning.

 

Vi holder bedriftsinterne kurs for din bedrift dersom det er av interesse. Ta kontakt for informasjon og tilbud. Vi holder også kurs i egne lokaler.

Hva inneholder kurset? 

Kurset omfatter både teori og praksis. Teoretisk opplæring kan dekke emner som sikkerhetshensyn, lovgivning, kranens funksjon og vedlikehold. Den praktiske opplæringen vil vanligvis omfatte øvelser i sikker bruk av kranen, samt opplæring i lasthåndtering og kommunikasjon med andre på arbeidsplassen.

 

Etter fullført kurs vil du kunne operere traverskranen på en sikker måte, og overholde forskriftene og retningslinjene for sikkerhet på arbeidsplassen. Du mottar et kompetansebevis.

 

Se mer informasjon om hver modul her

 

Vi tilbyr også følgende påbyggingskurs:

 

  • G1 – Mobilkran

  • G2 – Tårnkran

  • G8 – Lastebilkran

  • G20 – Fastmontert hydraulisk kran 

Traverskran G4.

Hvorfor ta traverskrankurs?

Det er flere gode grunner til å ta traverskrankurs, spesielt hvis man jobber eller ønsker å jobbe innenfor områder som involverer bruk av traverskran. Noen av de viktigste grunnene inkluderer:

Sikkerhet

Traverskraner er potensielt farlige maskiner, og det er derfor viktig å ha opplæring i hvordan du bruker dem på en sikker måte. Traverskrankurset gir deg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å kunne bruke kranen på en trygg måte, samt reduserer risikoen for uhell og ulykker.

Krav til lovgivning og forsikring

Lovverket stiller krav til at arbeidstakere som opererer traverskraner må ha tilstrekkelig opplæring og sertifisering. Å ha tatt et traverskrankurs vil derfor gi deg de nødvendige papirene og dokumentasjonen for å kunne jobbe med traverskraner.

Effektivitet

Gjennom et traverskrankurs vil du bli mer effektiv og produktiv på din arbeidsplass. Du lærer hvordan man bruker kranen på en effektiv måte, i tillegg til hvordan du du håndterer lasten på en trygg og effektiv måte.

Karrieremuligheter

Å ha et traverskran-sertifikat kan gi deg flere karrieremuligheter. Mange jobber krever at arbeidstakerne har erfaring og kompetanse innenfor bruk av traverskraner, og  et sertifikat gir deg et konkurransefortrinn når du søker jobb.

 

Alt i alt vil et traverskrankurs gi deg den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å kunne bruke traverskraner på en sikker og effektiv måte, samt åpne opp for flere jobbmuligheter.

Hva koster G4 bro og traverskrankurs?

Ta kontakt med oss for pris på kurs. Det er også verdt å merke seg at noen arbeidsgivere vil betale for sine ansattes opplæring, derfor er det lurt å sjekke med din arbeidsgiver før du tar på deg kurskostnadene selv.

Hvorfor velge Komplettkurs?

Du bør velge oss hvis du ønsker å få en omfattende og grundig opplæring innenfor et bestemt område.

 

Komplettkurs AS inkluderer både god teoretisk og praktisk opplæring. Dette er spesielt nyttig for personer som ønsker å få en grundig forståelse av et emne, og som vil være sikre på at de har alle de nødvendige ferdighetene og kunnskapene som kreves for å kunne utføre en spesifikk jobb eller oppgave.

 

Ved å velge oss som din kurspartner, vil du kunne spare tid og penger sammenlignet med å ta separate kurs for ulike aspekter av emnet. Vi vil normalt sett også gi en bedre sammenheng mellom ulike deler av opplæringen, slik at man kan bygge på tidligere kunnskap og ferdigheter og få en helhetlig forståelse av emnet. Du får god innsikt i prinsippene, samtidig som du sparer både tid og penger

Ofte stilte spørsmål om kurset

Dersom du ønsker å jobbe i landbaserte, offshore eller maritime bedrifter som bruker G4 traverskraner, har du muligheten til å ta kurs hos oss. Vi tilbyr kurs på forskjellige språk.

I kurset vil du lære grunnleggende om traverskraner, inkludert sikkerhetsprosedyrer, lasthåndtering, kontrollsystemer, vedlikeholdsrutiner og mer. Du vil også bli kjent med lovgivning og standarder som gjelder for kranoperasjoner.

Kurset kombinerer teoretisk undervisning kombinert med praktisk opplæring på traverskran. Du vil delta i klasseromsundervisning der du lærer teoretisk kunnskap, og deretter vil du ha hands-on øvelser der du får praktisk erfaring med kranoperasjoner under tilsyn av erfarne instruktører.

Kursets varighet varierer avhengig av programmet. Typisk varer kurset i flere dager med intensiv opplæring. Nøyaktig varighet vil bli oppgitt i kursoversikten.

Nei, det er ingen spesielle forkunnskaper som kreves. Kurset er åpent for alle interesserte, uavhengig av tidligere erfaring med kranoperasjoner.

Du kan melde deg på kurset ved å fylle ut vårt online påmeldingsskjema. Etter at vi mottar din påmelding, vil vårt team ta kontakt med deg med mer informasjon.

Komplettkurs tilbyr alt innen kurs på truck, kran og anleggmaskiner.