Mobilkranførerkurs G1 modul 2.4 3.4

Dette kurset vil gi eleven en god innsikt å gode basiske praktiske ferdigheter for sikker bruk av mobilkran G1.   

Videre vil eleven få grundig opplæring i konstruksjon, bruksområde, virkeområde å evt faremomenter.  

Kurset går over 4 dager å tar deg igjennom en grundig innføring av modul 2.4 og 3.4 

Forkunnskaper: 

Dette krever at eleven har gjennomført modul 1.1 og 2.3 (G11) fra tidligere

hvis ikke kjører vi modulen som tilleggsdager

Modul1.1   1990,-    (Grunnmodul)

modul 2.3 (G11)   3100,-   (Stroppe å anhuker)

Dette kan enkelt velges i påmeldingsskjemaet 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Pensum

Lover og forskrifter vedr. bruk av mobilkraner.

Truck-monterte, terrenggående, allterreng, og industrikraner brukt i:

• Bygg og anlegg. • Industri. • Offshore. • Montasje av maskiner og utstyr. • Berging.

Eksempler på uhell og ulykker:

Funksjon og virkemåte for hovedkomponenter:

• Truck-monterte mobilkraner. • Terrenggående mobilkraner. • All-terreng kraner. • Industrikraner på belter / hjul. • Lastebilkraner

Funksjon og virkemåte:

• Hydrauliske bommer vedr. sammensetting og låsekombinasjoner. • Fagverksbommer m/bolteforbindelser.• Manuelle bomseksjoner. • Jibb / superlift. • Ekstraskiver i bomhode

Prinsipper for funksjon og virkemåte i hydraulisk anlegg:

Hydraulisk kraftoverføring • Hydraulikktank m/filter/ pumpe • Manøverventiler m/styring • Ventiler: luft, elektriske, hydrauliske • Hydrauliske sylindere og motorer • Faremomenter forbundet med oljetrykk • Kontroll og vedlikehold av hydraulisk anlegg.

Mekaniske prinsipper:

• Moment og sylinderkraft • Mekanikk mht. motvektsprinsipp og oppbygging av kran • Mekanikk mht. lastdiagram • Mekanikk mht. overlastsikringsutstyr • Skjæring av krokblokkerPrinsipper og forståelse for veltende og stabiliserende moment på mobilkraner • Stabilitetsfaktorer • Stabilitet med og uten støtteben • Stabilitet og kapasitet mht. mengde motvekt • Stabilitet ved kjøring med last i krok • Stabilitet ved skjev oppstilling • Metoder og eksempler på beregning av størrelse på underlagsputer

Lastediagram:

 Bruk / forståelse av lastdiagram med kapasitet og arbeidsområde Eksempler på lastdiagram

Oppstilling og bruk av mobilkraner / lastebilkraner:

• Daglig kontroll • Vekt av last • Arbeidsradius og bomkombinasjoner • Løftekapasitet på kran med utstyr • Løftehøyde • Hindringer • Underlag for støttebein • Riktig betjening og bruk av støttebein • Vindbegrensninger • Kommunikasjon med anhuker / signalmann • Personbefordring • Samløft

Sertifisering / dokumentasjon

Sertifisering og sakkyndig kontroll: • Kontrollpunkter og sjekklister • Klargjøring av kran for periodisk kontroll • Kranens dokumenter

Øvingsoppgaver

avsluttende eksamen

Mobilkran. Ta kurs hos Komplettkurs AS.

Opplæringsplaner for sertifisert opplæring

Opplæringen består av fire moduler. Modul 1 og 2 skal avsluttes med en teoretisk prøve og modul 4 skal avsluttes med en praktisk prøve. Opplæringsplanene kan lastes ned som pdf-filer nedenfor.

Den sertifiserte opplæringsvirksomheten skal sørge for følgende i forbindelse med utarbeiding, gjennomføring og dokumentasjon av prøve eller vurdering etter sikkerhetsopplæringen:

  1. Prøve eller vurdering skal være dokumenterbar
  2. Prøve eller vurdering skal dekke et tverrsnitt av opplæringsplanene og sikkerhet skal vektlegges
  3. Gjennomført prøve bedømmes av opplæringsvirksomheten til bestått eller ikke
    bestått
  4. Det skal finnes rutiner for eventuell anke av karakter