Fallsikring

Mål med vårt fallsikringskurs?

Hovedhensikten med fallsikringskurset er å gi den som skal arbeide i høyden kunnskap om

sikker bruk, daglig kontroll og vedlikehold samt kasseringsregler for ulike typer fallsikringsutstyr.

Etter gjennomgått fallsikringskurs skal kursdeltakerne kunne velge korrekt fallsikringsutstyr

til det arbeidet de skal utføre. Når du er bevisst farene som kan oppstå vil du kunne legge

forholdene til rette for en trygg arbeidsplass.

Hvem passer fallsikringskurset for?

Kurset egner seg for deg som jobber eller skal arbeide i høyder over 2

meter eller hvor det er fare for å falle.

Kurset Innholder:

  • Lover og forskrifter
  • HMS – helse, miljø og sikkerhet
  • Sakkyndig og daglig kontroll
  • Fall forhindrende og falloppfangende systemer
  • Typer og oppbygging av fallsikrings utstyr
  • Fallblokk, falldemper, linjesystemer og andre komponenter
  • Kasseringsregler for fallsikrings utstyr
  • Redning og evakuering systemer og rutiner
  • Praktisk gjennomgang av fallsikring og redning

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 3.600,- per deltaker og inkluderer avsluttende test og utstedelse av opplæringsbevis. Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring.

Arbeider med fallsikring langs vegg.