Personløfterkurs/liftkurs Klasse A-B-C

Skal du jobbe med lift og personløftere? Ta liftkurs hos Komplettkurs og få dokumentert opplæring i sikker bruk av lift raskt.

Målsetting med kurset

Kursene hos oss inneholder både praktisk og teoretisk opplæring i bruk av lift og personløftere. Å jobbe i høyden kommer med risiko – dette kurset skal være med å redusere denne risikoen og unngå unødvendige farlige situasjoner.

 

Kurset gir en grunnleggende teoretisk opplæring i arbeidsmiljø og HMS, i henhold til krav i forskriften. Vi holder til i Tromsø, men vi tilbyr også noen kurs andre steder i Norge, som Sandefjord, Moss og Heimdal. 

 

Minimer faren for personskader og ulykker ved å ta et kurs hos oss i dag.

Hvem kan ta liftkurs?

I Norge må du være over 18 år gammel for å betjene en personløfter, eller lift, men hos oss kan du ta kurset allerede som 17-åring. Sertifiseringen vil dog ikke tre i kraft før du er myndig. Det stilles ingen krav til forkunnskap for å ta liftkurs hos oss – all kunnskapen du trenger for å utføre arbeid i høyden, får du i løpet av kurset.

Når kan kurset tas?

Opplæringen i bruk av personløfter gjennomføres på en dag eller en kveld, og varer i ca. 8 timer. Vi tilbyr både kurs tidlig på dagen, midt på dagen og på kveldstid, slik at kurset får plass i din timeplan.

Kursinnhold

  • Arbeidsmiljø og HMS

  • Sjekk og klargjøring før bruk

  • Lover og forskrifter vedrørende personløftere

  • Sikkerhetsteori

  • Vedlikehold, kontroll, riktig og sikker bruk av lift

Dokumentasjon

Meld deg på et av våre liftkurs og få dokumentert opplæring i alt som har med personløftere å gjøre, både når det kommer til bruk, vedlikehold og sikkerhet. Etter gjennomført kurs og praksis sender vi inn dokumentasjonen, og kompetansebevis utstedes.

Et komplett kurs – meld deg på i dag

Ta et komplett liftkurs, eller personløfterkurs, hos oss i Komplettkurs. Våre opplæringsansvarlige har lang pedagogisk erfaring og har jobbet med undervisning av elever med alle typer behov. Vi er opptatt av å kunne tilby tilrettelagt opplæring til deg med lese- og skrivevansker, samt andre læreutfordringer, for at alle som ønsker skal kunne ta kursene hos oss.

Hva er en personløfter?

Når det snakkes om personløftere, siktes det til kurv eller arbeidsplattform som er laget for å løfte og for transport av personer. Markedet er full av ulike type personløftere med ulik bruksmåte, som er kjent under ulike navn, hvor det vanligste er lift. Andre begreper som brukes hyppig er løfteplattform, bomlift, knekkarmslift, vertikallift, sakselift og teleskoplift.

Klasse A-B-C

Lifter er klassifisert på ulike måter, men hovedklassene som brukes i opplæringen er A, B og C. 

Klasse A er maskiner som sakseplattformer og vertikale personløftere, og innebærer personløftere hvor senter av tyngdepunktet til lasten alltid vil befinne seg innenfor veltepunktet. 

Klasse B er for eksempel bomlifter, knekkarmslifter, beltegående personløftere med støttebein. For disse maskinene er senter av lastens tyngdepunkt forekomme utenfor veltepunktet.

Klasse C er bilmonterte personløftere, altså lifter som er montert på en bil. 

Praktisk og teoretisk opplæring

Når det kommer til utførelse av arbeid i høyden, med store maskiner som personløftere, er det svært viktig at du har dokumentert opplæring i lift. Alle arbeidstakere som bruker lift i Norge, er nødt til å gå igjennom en innføring i sikker bruk av lift, personløfter og andre lignende maskiner. 

I Norge er det visse krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av lift og personløftere, som må innfris for å kunne jobbe med slike maskiner. Kravene settes av Arbeidstilsynet og omhandler bruk av arbeidsutstyr og opplæringskrav.

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som bruker lift (personløfter), skal kunne dokumentere opplæring i liftbruk. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæringen. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.

(Komplettkurs AS tar forbehold om nok deltakere)

Vi tilbyr komplette kurs og sertifiseringer innenfor personløfter, truck og anleggsmaskiner, men også kurs innen ADR farlig gods, varmearbeider, og det meste innen bygg og anlegg.

 

Personløfter, også kalt lift. Ta kurs hos oss.

Nøkkelinformasjon

  • Kursets varighet er 8 timer.
  • Pris kr 1900,-
  • Kurset gir teoretisk opplæring for kompetansebevis: klasse A, B og C