Personløfterkurs/liftkurs Klasse A-B-C

Våre personløfterkurs gjennomføres i henhold til bransjens anbefalte standarder for læreplaner, og dekker Arbeidstilsynets krav til den dokumenterte opplæring. (Forskrift best.nr. 555 Bruk av arbeidsutstyr, opplæringskrav §47).
Instruktørene som benyttes er sertifisert i.h.h.t. gjeldende krav i forskrifter. Bedriften er godkjent og sertifisert av ASAS Sertifisering.

Sikkerhetsopplæringen i bruk av personløfter skal bidra til å redusere risikoen ved å arbeide i høyden, slik at arbeidstakeren ikke utsetter seg selv eller andre for unødige farer.
På kurset gjennomgår vi lovgrunnlaget og sikkerhetsteori vedrørende opplæring, bruk, kontroll og vedlikehold av personløftere. Praktisk gjennomgang av oppbygging, bruk og kontroll av personløftere.

Målgruppe:
Personer over 18 år som skal betjene personløftere.

Målsetting med kurset:
Økt kunnskapen og bedre holdningen til sikkerhet ved bruk av personløftere, samt dokumentere sikkerhetsopplæringen i.h.h.t. krav i forskriften.

Dokumentasjon:
Etter gjennomført kurs og praksis sender vi inn dokumentasjonen og kompetansebevis utstedes

Kursinnhold:
-Arbeidsmiljø og HMS
-Sjekk og klargjøring før bruk
-Lover og forskrifter vedrørende personløftere
-Sikkerhetsteori
-Vedlikehold, kontroll, riktig og sikker bruk av personløftere
-Nødkjøring

(komplettkurs AS tar forbehold om nok deltakere)

 

 

 

 

Personløfter, også kalt lift. Ta kurs hos oss.

Nøkkelinformasjon

  • Kursets varighet er 8 timer.
  • Pris kr 1900,-
  • Kurset gir teoretisk opplæring for kompetansebevis: klasse A, B og C