Om oss

Hvem er komplettkurs AS?

Komplettkurs AS er en Tromsøetablert sertifisert opplæringsbedrift via NEMKO sertifiseringsorgan. Bedriften er medlem av Noorsi (Norsk organisasjon for sikkerhetsopplæring). Firmaet driver med sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring på anleggsmaskiner, personløfter og truck over og under 10 tonn (stortruck og litentruck). Vi tilbyr også kurs innen våtrom, fagbrev og etterutdanning av yrkessjåfører innenfor godstransport/persontransport samt ADR-Transport av farlig gods kurs. 

Vi har som mål å kunne tilrettelegge undervisningen for hver enkelt kunde/elev. Opplæringsansvarlig har pedagogisk bakgrunn og erfaring med å tilrettelegge for de som for eksempel har lese- og skrivevansker, eller andre behov.

Komplettkurs AS sin målgruppe er små og store bedrifter innenfor industri og anlegg, samt enkeltpersoner som har behov for våre typer kurs.