Arbeidsvarsling Kurs 1-2-3

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på eller ved veg skal ha nødvendig kompetanse i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke.

For vegarbeiderne utgjør trafikken en fare ved at de kan bli påkjørt og skadet under utførelsen av arbeidet. Disse farene kan reduseres betraktelig ved riktig og god varsling og sikring av arbeidet.

Formålet med arbeidsvarsling er:

  • Sikre arbeidere og trafikanter
  • Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene
  • Muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet.

For å oppnå disse målsettingene er det viktig at trafikkreguleringer i forbindelse med arbeid på eller ved veg planlegges og utføres nøyaktig. For at trafikantene skal kunne opptre korrekt, skal all varsling og sikring være riktig, tydelig, konsekvent og enhetlig.

Vegholder kan kreve dokumentasjon på at arbeidstakere har nødvendig opplæring. Skiltmyndigheten skal stille krav om tilstrekkelig kompetanse til alle virksomheter som vil på ta seg ansvar for arbeidsvarsling. Virksomheter som ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse, skal ikke få tildelt ansvar for arbeidsvarsling, og må i så fall leie inn kompetanse fra annet hold for å kunne gjennomføre arbeider på eller ved veg.

 

Kandidaten bør beherske norsk skriftlig og muntlig.

 

Oversikt

Kurs 1:    1 dag           

Kurs 2:    2 dager

Kurs 3:    1 dag

 

Forkunskaper

Kurs 1 og 2 krever ingen forkunskaper

Kurs 3 krever gyldig kurs 1 eller 2

 

Vi leverer bedrifts interne kurs innen Arbeidsvarsling/ADR over hele Norge! Ta kontakt for ett tilbud eller ytterligere informasjon: post@komplettkurs.no

 

Mat og drikke ?


Vi tilbyr enkel servering på våre kurs!

Varmt måltid med drikke:                    155,- pr kurs dag (Mydland lapskaus m/brus/mineralvann)

Landgang ost/skinke m/mineralvann      65,- pr kurs dag 

 

Dette kan enkelt velges under pris i påmeldingsskjema.

 

Ta kontakt for mere info på 45452585

 

Komplettkurs AS tar forbehold om minimum 8 deltagere.

Arbeid langs veien.

Pris Informasjon/Kombinasjoner

 

Arbeidsvarsling kurs

  •  Kurs    1                   2500,-
  •  Kurs    1-3                5000,-
  •  Kurs    2                    5000,-
  •  Kurs    2-3                 7500,-
  •  Kurs    3                    2500,-