Gavekort

Gavekort
Gavekortet har en gyldighet på 1 år. Det tilkommer ikke merverdiavgift på opplæring eller kurs i Norge.
Om det er samme som kjøper kan det stå blankt her.
Skriv hvor mye du ønsker på gavekortet om ikke valgene over passer.
(Faktura sendes til denne e-postadressen)
Gavekortet sendes i profilert konvolutt med logo merket med til og fra kjøper