ADR grunnkurs inkl brann og førstehjelp

Komplettkurs AS tilbyr ADR Grunnkurs med mulighet for utvidelse i til alle ADR klasser!

 

Mulighet for utvidelse til:  Tank, Klasse 1 eksplosiver, Klasse 7 radioaktivt

Bokpakke:                940,-

utvidelse pr.klasse:   1300,-

 

 Formålet med kurset er å gi en grundig innføring i ADR regelverket samt ei presis og omfattende opplæring i hvordan man kan bruke ADR boken. 

 

Kurs oppsett:  (eksempel)


Fredag      16:00 – 22:00    Grunnkurs

Lørdag      09:00 – 18:00    Grunnkurs

Søndag     09:00 – 18:00    Grunnkurs

Mandag     08:00 – 16:00    Utvidelse Tank

Tirsdag      08:00 – 12:00    Utvidelse Tank

Tirsdag      12:30 – 16:00    utvidelse Klasse 7 (radioaktivt)

Onsdag      08:00 – 12:00    Utvidelse Klasse 1 (Eksplosiver)

 

 

Mat og drikke ?


Vi tilbyr enkel servering på våre kurs!

Varmt måltid med drikke:                    155,- pr kurs dag 

Landgang ost/skinke m/mineralvann      65,- pr kurs dag 

 

Dette kan enkelt velges under pris i påmeldingsskjema.

 

Forkunnskaper:

Ingen, eleven burde forstå norsk muntlig

 

Målgruppe:
Kurset er spesielt rettet mot personell som har befatning med eksplosjonsfarlige stoffer som ikke kommer under unntatte mengder 

.

Kursinnhold

Ved førstegangsopplæring skal grunn- og spesialiseringskurs, utenom tid for praktisk øving, bestå av til sammen minimum 46 timer dersom kursene avholdes som separate enheter. Grunnkurset skal da bestå av 18 timer undervisning, spesialiseringskurs klasse 1 skal bestå av 8 timer undervisning, Spesialiseringskurs klasse 7 skal bestå av 8 timer undervisning og spesialiseringskurs tank skal bestå av 12 timer undervisning. Timetall for kombinerte kurs skal fastsettes av vegkontoret. Det fastsatte timetall for grunn- og spesialiseringskurs tank skal opprettholdes, men vegkontoret kan fastsette kortere tid for spesialiseringskurs klasse 1 og spesialiseringskurs klasse 7. Ved grunnkurs og spesialiseringskurs tank skal det legges til nødvendig antall timer for gjennomføring av undervisning i brannvern, førstehjelp og opptreden ved uhell. Elev som kan dokumentere å ha gjennomgått annen tilsvarende opplæring i løpet av de siste 5 årene kan fritas fra undervisning i brannvern, førstehjelp og opptreden ved uhell.

 

 Kursene inneholder krav beskrevet i ADR-forskriftene. ADR-boken kan kjøpes ved kursstart.

 

Vi holder også bedriftsinterne kurs hos deres bedrift. Ta kontakt for informasjon og tilbud. Vi holder også åpent kurs i egne lokaler.

 

Etter endt kurs og bestått eksamen hos Statensvegvesen hvil deltaker få utlevert kompetansebevis med en gyldighet på 5 år.

 

Ta kontakt på 45452585 for ytterlig  informasjon

Komplettkurs tilbyr alt innen kurs på truck, kran og anleggmaskiner.

Priser og ADR kombinasjoner

   ADR Grunnkurs                                      3900,-

   Grunnkurs + Tank                                   5200,-

   Grunnkurs + Klasse-1                            4200,-

   Grunnkurs + Klasse-7                            5200,-

   Grunnkurs + Klasse-1 +Tank                 6500,-

   Grunnkurs + Klasse-1 + Klasse-7         6500,-

   Grunnkurs + Tank + Klasse-7               6500,-

   Full ADR alle klasser                             7800,-

  Bokpakken kommer i tillegg og koster 1040,-  Den   inkluderer nyeste ADR-Bok, oppgave hefte og fingermerker. 

Det tilkommer ikke MVA på Kurs