Stillasmontør 2-9 meter

Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. Dette kurset er bygget på krav i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17, som omhandler montering, demontering og endring av stillas.

Dette kurset dekker kravene om teoretisk opplæring for stillas opp til 9 meter, og tilsvarer kravene i Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 og 17-3 om teoretisk opplæring.

I tillegg er det krav om 15 timer praktisk opplæring under tilsyn av kvalifisert person.

Du kan bygge på med stillaskurs – del 2, som dekker stillas over 9 meter.

Kurset inneholder følgende temaer

  • Hva er et stillas
  • Sikkerhet og stillas
  • Risikovurdering
  • Krefter og motkrefter
  • Stillasets oppbygging
  • Vindkrefter
  • Hvordan unngå ulykker
  • Rullestillas
  • Haki systemstillas

 

Kurset avsluttes med en sluttest.

Målgruppe

Alle som skal montere, demontere, endre eller kontrollere stillas.

Stilas utenfor bygning.