Komplettkurs har fulgt nøye med utviklingen av coronavirus utbruddet som foregår i Norge nå.

Vi ønsker å bidra i den store dugnaden vi alle må igjennom for å beskytte de risikoutsatte vi har i vårt samfunn.
Vi må ikke glemme at mange av dem har vært med på å bygge opp det fundamentet vi alle sammen sitter på i dag som har gitt resultatet av at Norge er et av verdens sterkeste økonomiske land.

Vi anbefaler også alle å respektere tiltakene som er vedtatt slik at normal orden kan opprettes snarest mulig

Det er for oss viktig at vi alle praktiserer våre beste rutiner og inngrep som kan være med på å forebygge mer smitte.

I den sammenheng ser vi oss samfunns pliktig til å utsette alle våre kurs frem til 26.03.2020.
*Kurs med flere deltagere utsettes, deltagere vill bli oppdatert fortløpende

Det vill fortløpende bli tatt nye vurderinger av Komplettkurs på grunnlag av hva regjeringen anbefaler.

Vi har fremdeles åpent!
*   Kurs rådgivning
*   Bookinger
*   Tilbud
*   Oppkjøringer (med en elev)
 Kurs som ansees nødvendig for å opprettholde Norges grunnleggende infrastruktur og beredskap 

Vi kommer til å fortsette å være tilgjengelig på Tlf, Mail, Facebook, Messenger alle dager fra 08.00-22.00.
Tlf:   45452585
Mail: post@komplettkurs.no

I sammenheng med den store økonomiske belastningen dette medfører våre samarbeidspartnere og kunder ønsker vi også å bidra samfunnet med:
*    15% rabatt på alle kurs som blir bestilt fra og med 13.02.2020
*   Ingen bindende påmeldinger

Lykke til alle sammen

Med vennlig hilsen
Oss i Komplettkurs As

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av:

  • Barnehager
  • Barneskoler
  • Ungdomsskoler
  • Videregående skoler
  • Universiteter og høyskoler
  • Andre utdanningsinstitusjoner (opplæringsvirksomheter)
Porozmawiaj z nami