Logoen til Komplettkurs AS.

Salgsbetingelser Komplettkurs AS

Innledning

Nedenfor følger våre standard salgsbetingelser for tjenester og varer.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtale vilkår.

Generelt

Disse salgsvilkår gjelder for alt av salg av varer og tjenester fra Komplettkurs AS til kunder.

 

Avtalepartner

Selger er Komplettkurs AS og betegnes i det følgende som selger. Kjøper er privat person eller bedrift som er oppgitt i bestillingen.

Informasjon om Komplettkurs AS:

Org nr: 922674620

Adresse: Terminalgata 120, 9019 Tromsø

Telefon: +47 454 52 585

Epost: post@komplettkurs.no

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for kjøperen når kjøper har sendt sin bestilling. Bestillingen er bindene for selgeren når bestillingen er bekreftet.

 

Partenes plikter

Før oppstart av kurset skal kjøperen gi selger alle nødvendige opplysninger om forhold av betydning for tjenesten som skal leveres.

Kjøper er ansvarlig for å gi selger skriftlig informasjon som er relevant for selger å vite.

 

Betalingen

Selger kan kreve betalingen ved bestilling.

Dersom kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.

Selger tilbyr kun faktura betaling for bedriftskunder. Faktura vil utsendtes etter påmelding. Betalingsfristen vil stå på utsendt faktura.

 

Avbestilling og angrerett ved kjøp av tjenester

Avbestilling skal skje minimum 5 dager før kurs start og kjøper vil da få refundert beløpet. Hvis ikke fristen overholdes vil kursprisen i sin helhet tilegnes Komplettkurs AS dersom ikke gyldig legeerklæring kan fremvises.

Hvis kjøper av andre grunner ikke kan møte til fastsatt kurs dato og ikke overholder avmeldingsfristen på 5 dager før kursstart kan du bli ombooket til et fremtidig kurs mot et påslag på 20% av inngått kurspris. Denne kommunikasjonen må kunne dokumenteres skriftlig mellom kjøper og selger.

Selger er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøper om avbestillingsskjema og fristen er overholdt uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøpers beslutning om å benytte angreretten. Selger kan tilbakeholde betalingen til riktig dokumentasjon er fremlagt.

 

Forsinkelse, endring av kurs dato

Selger tar forbehold om endringer av dato/tid som skyldes forhold utenfor selgers kontroll. For eksempel ved sykdom, dødsfall, ulykker og andre forhold selger ikke kan ta høyde for.

Manglende antall deltagere når påmeldingsfristen utløper vil kunne medføre avlysning/flytting av det aktuelle kurset.

Skulle selger måtte avlyse i henhold til de nevnte årsaker vil full kursavgift bli refundert og kjøper ikke lengre ha en bindene avtale med selger. Hvis ønskelig kan selger bistå med nytt kurs så hurtig som mulig.

 

Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de pliktene etter avtalen eller lov, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side. Kan selger etter omstendighetene holde varene eller tjenestene tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, samt kreve erstatning fra kjøper. Innholdet i misligholdsbeføyelsene følger bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven.

Selger vil kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr.

Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til inngått avtale, kan selger kreve renter av kjøpesum etter forsinkelsesrenteloven. Kjøper vil da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

Personopplysninger og personvernerklæring

Følgene informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger når du benytter våre tjenester. Samt dine rettigheter i forhold til dette:

Personopplysninger som samles inn og behandles

Vi innhenter personopplysninger for å kunne tilby våre kurs. Ved å benytte deg av våre tjenester må vi be om personopplysninger for å kunne identifisere deg og for å kunne utsende bevis for fullført opplæring.

Dette vil da kunne være navn, telefon nummer, epost, adresse, post sted, post nr, samt bedriftsinformasjon som org.nr, adresse for bedrift.

Hvis du som kjøper velger å ikke ville oppgi personopplysninger vil vi være forhindret fra å gi deg tilgang til våre tjenester.

Hva bruker vi dine personopplysninger til

Å ta kontakt

Å gi tilgang til våre tjenester

Innhente informasjon relevant for din påmelding

Å kunne utsende bevis for fullført opplæring

Samt å gi kundeservice og kunne besvare spørsmål

Lagringstid

De personopplysninger du oppgir blir lagret så lenge du er kunde hos oss, og i minst 3 år etter at tjenestene og kundeforholdet er avsluttet.

Personopplysninger i forbindelse med faktura og innbetalinger beholder vi i minst 5 år, slik som det er påkrevet i henhold til norsk regnskapslovgivning.

Kjøpers rettigheter

Du kan i henhold til norsk lov når som helst få innsyn i hvilke personopplysninger selger beholder om deg, og få disse slettet dersom du ønsker dette. Dette må gjøres med å sende en mail til post@komplettkurs.no

Priser

Den prisen oppgitt i avtalen er den totale prisen kjøper skal betale. Prisen inkluderer alle avgifter, inkludert mva.

 

Ved oppmøte

Vær ute i god tid før kurs start.

Oppmøtetid er senest 5 minutter før kursstart.

Ved kursstart ta følgende: Ta med alle tidligere kompetansebevis/kursbevis

Konfliktløsning

Ved eventuelle klager som kjøper måtte ha må disse rettes til selger innenfor rimelig tid. Partene skal da seg imellom forsøke å løse eventuelle tvister. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet kan kontaktes på telefon. 23 400 500 eller på www.forbrukerradet.no