Stortruckførerkurs over 10 tonn. T6-T7-T8

Pris kr. 4.800,- per deltager dette dekker lærebøker og utstedelse av kompetansebevis fra SFS, pluss praksis. vi tar selv Bilde første dagen.


Fagkunnskaper/opptakskrav: 
Truckførerbevis for truck under 10 tonn. 
Dokumentert praksis på motvektstruck minimum 1 år. 

Hensikten med truckførerkurs for stortruck er å gi truckføreren en god teoretisk opplæring i sikker bruk av store trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. 

Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Kurset er satt opp etter lærerplan modul 4.2. og 2.2 hvor vi tar for oss 8 timer teori med prøve på slutten av dagen, og en dag med praksis bruk og grunnleggende praksis på 6 timer. Her får eleven tilegnet seg rikelig med praksis, som til slutt vil nå kompetansemålet til den praktiske prøve. 

Det går også ann å inngå en fadderavtale for praksisen som *Fadderkjøring* i bedrift hvor kravet er at eleven skal ha 14 timer. For å få kompetansebevis som truckfører i klasse T6, må man ha hatt kompetansebevis i klasse T5 i minst ett år, og dette må også dokumenterers. 

Forklaring av T klasser for stor truck over 10 tonn: 

  • T6 = Sidelaster 
  • T7 = Portalstabler og portaltrucker 
  • T8 = Motvektstruck med gaffelarmer 
  • T8.1 = Med containeråk 
  • T8.2 = Med tømmerklo 
  • T8.4 = Med teleskopbom

 

Vi holder også bedriftsinterne kurs hos deres bedrift. Ta kontakt for informasjon og tilbud. Vi holder også åpent kurs i egne lokaler.

 

Ta Kontakt på 45452585 før mere info, eller bedriftsintern booking.

Nøkkelinformasjon

  • Pris kr 4800,-
  • Kompetansebevis for T6,T7 og T8