Truckførerkurs t.o.m 10 tonn. T1-T5 Dagtid

Vi arrangerer truckførerkurs for alle trucktyper med løftekapasitet t.o.m. 10 tonn. 


Teorien dekker truck-klasse T1 -T5, praksis på motvekts truck og Skyvemast-truck. og det utstedes kompetansebevis T1-T2 og T4.

Pris kr. 4800,- per deltager, dette dekker lærebøker og utstedelse av kompetansebevis fra SFS, pluss praksis. Vi ordner med bilde/passfoto første dagen.

Kursinnhold:

 • Sikkerhet, ansvar, vedlikehold
 • Ulykker og risiko for ulykker
 • Trucktyper og tilleggsutstyr
 • Truckens konstruksjon og virkemåte
 • Kontroll, vedlikehold og rapportering
 • Stabilitet
 • Godshåndtering
 • Trafikk, bruks- og sikkerhetsbestemmelser
 • Arbeidsmiljø
 • Farlig gods

Nøkkelinformasjon

 • Pris kr 4800,-
 • Kompetansebevis for T1,T2 og T4