Traverskran G4 inkl
stroppekurs-anhukerkurs og modul 1.1

inkl stroppekurs-anhukerkurs og modul 1.1


FORKUNNSKAP:Ingen

Målsetning:
Etter gjennomgått kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap G11 . Stropp – Anhuking og Signalgiving. Traverskranens G4 konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Målet er gode holdninger til sikker bruk av løfteredskap G11 med traverskran G4 som giren sikrere arbeidsplass, bedre trivsel og mindre skader på gods og utstyr, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken av løfteredskap G11 og traverskraner G4 unngås.


MÅLGRUPPE: Brukere av løfteredskap G11 og G4 traverskraner. Gjelder alle virksomheter i landbasert, offshore eller maritime virksomheter som bruker G4 traverskraner.

Etter bestått avsluttende teoretisk eksamen og praktisk oppkjøring, utstedes kompetansebevis.

Påbyggingskurs:

G1 – Mobilkran
G2 – Tårnkran
G8 – Lastebilkran
G20 – Fastmontert hydraulisk kran

Vi holder også bedriftsinterne kurs hos deres bedrift. Ta kontakt for informasjon og tilbud. Vi holder også åpent kurs i egne lokaler.

Minimum deltaker 6 (Komplettkurs.NO tar forbehold om nok deltakere)