Mobilkranførerkurs G1 modul 2.4 3.4

Dette kurset vil gi eleven en god innsikt å gode basiske praktiske ferdigheter for sikker bruk av mobilkran G1.   også grundig opplæring i konstruksjon, bruksområde, virkeområde å evt faremomenter. 

 

kurset går over 4 dager å tar deg igjennom en grundig innføring av modul 2.4 og 3.4

 

Forkunnskaper: 

Dette krever at eleven har igjennomført modul 1.1 og 2.3 (G11) fra tidligere

hvis ikke kjører vi modulen som tilleggsdager

Modul1.1   1990,-    (Grunnmodul)

modul 2.3 (G11)   3100,-   (Stroppe å anhuker)

Dette kan enkelt velges i påmeldingsskjemaet 

Ta gjerne kontakt for mere informasjon

 

 

Pensum

Lover og forskrifter vedr. bruk av mobilkraner.

 

Truck-monterte, terrenggående, allterreng, og industrikraner brukt i:

• Bygg og anlegg. • Industri. • Offshore. • Montasje av maskiner og utstyr. • Berging.

 

Eksempler på uhell og ulykker.

 

Funksjon og virkemåte for hovedkomponenter:

• Truck-monterte mobilkraner. • Terrenggående mobilkraner. • All-terreng kraner. • Industrikraner på belter / hjul. • Lastebilkraner

 

Funksjon og virkemåte:

• Hydrauliske bommer vedr. sammensetting og låsekombinasjoner. • Fagverksbommer m/bolteforbindelser.• Manuelle bomseksjoner. • Jibb / superlift. • Ekstraskiver i bomhode.

 

Prinsipper for funksjon og virkemåte i hydraulisk anlegg:

Hydraulisk kraftoverføring • Hydraulikktank m/filter/ pumpe • Manøverventiler m/styring • Ventiler: luft, elektriske, hydrauliske • Hydrauliske sylindere og motorer • Faremomenter forbundet med oljetrykk • Kontroll og vedlikehold av hydraulisk anlegg.

 

Mekaniske prinsipper:

• Moment og sylinderkraft • Mekanikk mht. motvektsprinsipp og oppbygging av kran • Mekanikk mht. lastdiagram • Mekanikk mht. overlastsikringsutstyr • Skjæring av krokblokkerPrinsipper og forståelse for veltende og stabiliserende moment på mobilkraner • Stabilitetsfaktorer • Stabilitet med og uten støtteben • Stabilitet og kapasitet mht. mengde motvekt • Stabilitet ved kjøring med last i krok • Stabilitet ved skjev oppstilling • Metoder og eksempler på beregning av størrelse på underlagsputer

 

Lastediagram:

 Bruk / forståelse av lastdiagram med kapasitet og arbeidsområde Eksempler på lastdiagram

 

Oppstilling og bruk av mobilkraner / lastebilkraner:

• Daglig kontroll • Vekt av last • Arbeidsradius og bomkombinasjoner • Løftekapasitet på kran med utstyr • Løftehøyde • Hindringer • Underlag for støttebein • Riktig betjening og bruk av støttebein • Vindbegrensninger • Kommunikasjon med anhuker / signalmann • Personbefordring • Samløft

 

Sertifisering / dokumentasjon

Sertifisering og sakkyndig kontroll: • Kontrollpunkter og sjekklister • Klargjøring av kran for periodisk kontroll • Kranens dokumenter

 

Øvingsoppgaver

avsluttende eksamen