Varmearbeiderkurs

Ta varmearbeiderkurs som gir deg kunnskap, ferdigheter og sertifisering til å jobbe sikkert med arbeider hvor det benyttes varme som kan føre til brann.

Kurset vil gi deg sertifisering i: 

 • Sveising 
 • Kapping 
 • Lodding
 • Godkjent opplæring i varme

Hvorfor er det viktig å ta kurs som varmearbeider?

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav til å inngå sertifiseringsordning for varme arbeider. Alle som benytter maskiner eller utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann, er pålagt å inngå denne sertifiseringsordningen.

Kurset hos oss tar sikte på å lære om risikoen som varme arbeider medfører. Vi tar for oss hvordan man unngår farlige situasjoner som for eksempel fører til brann og eksplosjoner. Kurset skal vise deg hvordan man utfører slike oppgaver på en trygg måte, og hvordan vi minimerer risikoen for skader og ulykker.

Dersom du jobber som varme arbeider er det ditt ansvar å sørge for at du har sertifisering som dokumenterer at du har innsikt i hvilken risiko dette innebærer, og vet å utføre arbeidet på en sikker og brannforebyggende måte.

Hvordan foregår opplæring i et varme arbeider kurs hos oss?

Under kurset vil du lære om gjeldende regelverk rundt hva varme arbeider omfatter, samt bruk av verneutstyr og brannslokkingsutstyr. Det vil i tillegg være fokus på hvordan du 

gjør en risikovurdering før man starter med arbeidet. 

Deltakerne skal være i stand til å utføre varme arbeid på en trygg og sikker måte. På slutten av kurset er det en praktisk slukkeøvelse, der hver enkelt får prøve ulike slukke-metoder. 

Du vil i tillegg få en økt bevissthet om risikoene som følger med denne type arbeid.

Etter bestått kurs mottar du et digitalt sertifikat fra Norsk brannvernforening. Sertifikatet du får utstedt er gyldig i 5 år. Etter 5 år fornyer du sertifikatet ditt.

Kursets varighet: 7,5 timer

Mål med kurset: 

Etter endt kurs skal alle deltakere ha tilstrekkelig kompetanse for å kunne utføre varme arbeider på en brannsikker og forsvarlig måte.

Kurset er for deg som: 

Vårt kurs er for alle som utfører varme arbeider hvor du må være godt kjent med ulike former for brannrisiko.

Les mer om kurs i varme arbeider her.

Alt av arbeidsutstyr som skaper varmedannelse krever at bruker har gjennomført varmearbeiderkurs

 • Vinkelsliper
 • Skjærebrenner
 • Sveising
 • Taktekking
 • Propanbrenner
 • Varmluftspistol

Fordeler med å ta et varmearbeiderkurs

 1. Økt sikkerhet: kurs i varme arbeider vil gi deg en grundig opplæring i hvordan du utfører varme arbeider på en trygg måte. Dette vil bidra til å redusere risikoen for skader og ulykker på arbeidsplassen.
 1. Redusert risiko for brann og eksplosjoner: Varme arbeider kan føre til brann og eksplosjoner hvis de ikke utføres på en trygg måte. Et varmearbeiderkurs vil gi deltakerne kunnskap om hvordan man unngår farlige situasjoner og hvordan man kan redusere risikoen for brann og eksplosjoner.
 1. Kvalifikasjoner: Mange arbeidsgivere krever i dag at ansatte som utfører varme arbeidsoperasjoner, må ha gjennomført et varmearbeiderkurs. Å ha denne kvalifikasjonen kan derfor øke mulighetene for å få jobber som krever denne typen kunnskap og ferdigheter.
 1. Bevissthet om risiko: Et varmearbeiderkurs gir deltakerne økt bevissthet om risikoen som følger med varme arbeider og der det benyttes maskiner og utstyr. Det vil gjøre det lettere å identifisere farlige situasjoner og ta nødvendige forholdsregler for å unngå skader og ulykker.

Les mer: Liftkurs

Nettkurs

Vi tilbyr e-læring i varmearbeidskurs som du kan delta på – fra hvor som helst. Vi holder også bedriftsinterne varmearbeiderkurs.   

Hos oss får du fleksibiliteten og kan ta kurset for varme arbeider slik det passer deg best. Du velger det som funker best for deg.

Kurs på forskjellige språk

Frykt ikke dersom du ikke snakker norsk! Vi holder kurs på forskjellige språk, blant annet litauisk, engelsk og polsk.

Komplettkurs AS

Komplettkurs AS er en Tromsøetablert sertifisert opplæringsbedrift via NEMKO sertifiseringsorgan. Bedriften er medlem av Noorsi (Norsk organisasjon for sikkerhetsopplæring).

Vi har som mål å kunne tilrettelegge undervisningen for hver enkelt kunde/elev. Opplæringsansvarlig har pedagogisk bakgrunn og erfaring med å tilrettelegge for de som for eksempel har lese- og skrivevansker, eller andre behov.

Komplettkurs AS sin målgruppe er små og store bedrifter innenfor industri og anlegg, samt enkeltpersoner som har behov for våre typer kurs.

Hvorfor velge Komplettkurs AS

Kursene våre ledes av godkjente instruktører med lang arbeidserfaring og høy faglig kvalitet.

Vårt mål er å kunne tilrettelegge undervisningen for hver elev. Opplæringsansvarlig har pedagogisk bakgrunn og erfaring med å tilrettelegge for de som for eksempel har lese- og skrivevansker, eller andre behov.

Les mer: ADR-kurs

Leave a Reply