Nettkurs

Stillasmontørkurs Nettkurs E-læring. Språk: Norsk, Litauisk, Engelsk og Polsk.

Stillaskurs 2-9 m Nettkurs E-læring. Språk:  Norsk, Litauisk, Engelsk og Polsk.

Stillaskurs 2-5m Nettkurs E-læring. Språk: Norsk, Litauisk, Engelsk og Polsk.

Lift/personløfter  A-B-C Nettkurs E-læring. Språk: Norsk, Litauisk, Engelsk og Polsk

Fallsikringskurs Nettkurs E-læring. Språk: Norsk, Litauisk, Engelsk og Polsk.

Varme-Arbeider Nettkurs E-læring. Språk: Norsk, Litauisk, Engelsk og Polsk.

Løfteredskap  /  Stroppekurs Nettkurs E-læring. Språk: Norsk, Litauisk, Engelsk og Polsk. 

Brukerkurs stillas Nettkurs E-læring. Språk: Norsk, Litauisk, Engelsk og Polsk.

Arbeidsvarsling kurs 1 på nett, live. Gjennomføres som webinar.  Språk: Norsk og Engelsk

Arbeidsvarsling kurs 2 på nett, live.        Gjennomføres som webinar.
Språk: Norsk

Arbeidsvarsling kurs 3 på nett, live. Gjennomføres som webinar.     (krav til praktisk øvelse) Språk: Norsk

Farlig håndverktøy – Nettkurs E-læring. Språk: Norsk, Litauisk, Engelsk og Polsk. 

Førstehjelp Nettkurs- E-læring.           (krav til praktisk øvelse)                     Språk: Norsk      

HMS – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser – Modul 1 Nettkurs-       E-læring. Språk: Norsk