ADR-kurs

ADR-kurs er et kurs som er påkrevd for sjåfører og annet personell som transporterer farlig gods på veiene i Europa.

ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) er en internasjonal avtale som regulerer transport av farlig gods på vei. ADR-kurset er obligatorisk for sjåfører som transporterer farlig gods på vei.

Hva innebærer et ADR kurs hos oss?

Formålet er å gi elevene opplæring i forskjellige aspekter av transport med farlig gods på vei. 

Kurset er rettet mot sjåfører som skal frakte:

 • Eksplosive stoffer
 • Gasser
 • Brennbare væsker
 • Giftige stoffer

Komplettkurs AS tilbyr ADR-kurs med mulighet for utvidelse i alle ADR klasser.

Noen av de viktigste områdene som dekkes av kurset inkluderer:

Identifikasjon av farlige varer: Kurset lærer sjåføren hvordan man identifiserer forskjellige typer farlig gods, og hvordan det skal håndteres.

Emballasje og merking: Sjåføren lærer hvordan farlig gods skal emballeres og merkes for å minimere risikoen for uhell under transport.

Dokumentasjon: Kurset gir sjåføren kunnskap om hvordan man skal fylle ut de nødvendige dokumentene, og hvordan man skal behandle farlig gods i henhold til reglene.

Sikkerhetsprosedyrer: Sjåføren lærer hvordan man skal håndtere farlige situasjoner som ulykker eller lekkasjer.

Dette gjennomgås under kurset – klasse 1 og 7 ADR tank

Kurset er inndelt i fire deler:

 • Grunnleggende kurs – 18 undervisningstimer
 • Spesialiseringskurs for transport i tanker – 12 undervisningstimer
 • Spesialiseringskurs for transport av stoffer og gjenstander av klasse 1 – 8 undervisningstimer
 • Spesialiseringskurs for transport av radioaktivt materiale av klasse 7 – 8 undervisningstimer

Hvorfor er ADR-kurs viktig?

ADR-kurset sikrer at sjåfører som transporterer farlig gods på vei har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene som kreves for å gjøre det på en trygg og effektiv måte. Dette bidrar til å minimere risikoen for uhell og skader på mennesker og miljøet.

Videre er ADR-kurset en lovbestemt opplæring som alle sjåfører som transporterer farlige varer på vei må gjennomgå. Sjåfører som ikke har gjennomført kurset risikerer å bli bøtelagt eller miste jobben sin.

Fordeler ved å ta ADR-kurs:

 • Tryggere transport: En av de største fordelene ved å ta ADR-kurs er at det gir sjåfører opplæring og kompetanse for å utføre transporten på en trygg og sikker måte. Dette bidrar til å redusere risikoen for ulykker, og dermed øke sikkerheten for både sjåfører og andre trafikanter.
 • Overholder regelverket: ADR-kurs er påkrevd for å transportere farlig gods på vei i Europa. Ved å ta kurset overholder man derfor de gjeldende reguleringene og lovene for transport av farlig gods.
 • Økt bevissthet: ADR-kurs øker bevisstheten rundt risikoene og utfordringene som er knyttet til transport av farlige stoffer. Dette kan hjelpe sjåfører og annet personell til å være mer oppmerksomme på potensielle farer, og dermed ta de nødvendige forholdsreglene for å unngå ulykker.
 • Karrieremuligheter: ADR-kurs kan også åpne opp for karrieremuligheter innen transport- og logistikksektoren, da mange arbeidsgivere krever at ansatte har fullført dette kurset for å kunne jobbe med transport av farlige stoffer.
 • Miljøvern: ADR-kurs inneholder også opplæring i hvordan man håndterer farlige stoffer på en miljøvennlig måte, og hvordan man kan redusere miljøpåvirkningen av transporten. Dette kan bidra til å beskytte miljøet og redusere risikoen for forurensning.

Hvem kan ta kurset i transport av farlig gods

Alle sjåfører som omfattes av loven om transport av farlig gods, bør ta kurset. Vi anbefaler også personer som er  indirekte involvert i farlig transport å gjennomføre kurset.

Hvor lenge varer ADR-kompetansebevis?

Prøven avlegges hos Statens vegvesen. Ved bestått prøve gjelder beviset/sertifikatet i fem år. Etter fem år kreves det oppfriskningskurs og ny prøve.

Leave a Reply