Gravemaskin kurs

Drømmer du om å kjøre gravemaskin og ønsker deg en karriere i anleggsbransjen? Ta gravemaskin kurs – maskinførerkurs, hos Komplettkurs og sikre deg en plass på arbeidsmarkedet.

Hvordan kan du leve ut drømmen om å kjøre gravemaskin? Er det egentlig så vanskelig å få en karriere i anleggsbransjen? Komplettkurs tilbyr maskinførerkurs som er enkelt og tilgjengelig for alle, som åpner dører for deg som ønsker å bli maskinfører og ha en god og sikker arbeidssituasjon.

Hos oss kan du ta et komplett maskinførerkurs, eller enkeltkurs basert på hvilke maskiner du skal operere, enten det er M1 doser, M2 gravemaskin, M3 veghøvel, M4 hjullaster, M5 traktorgraver eller M6 dumper.

Ta maskinførerkurs hos oss

For å kjøre gravemaskin og andre anleggsmaskiner i Norge, må du ha maskinførerbevis – et obligatorisk kompetansebevis som gir deg lov til å operere store og små anleggsmaskiner på arbeidsplasser og privat i hele landet. 

For å få dette beviset og bli en sertifisert maskinfører, må du gjennom en grunnleggende praktisk opplæring og to omfattende teorimoduler. Kurset går over 4 dager og skal gjøre at du sitter igjen med kompetanse nok til å fungere sikkert og godt ute i arbeidslivet.

Kurset avsluttes med både en teoretisk og en praktisk prøve, som må bestås for å få utstedt bevis. 

Komplettkurs tilbyr både teorikurs og praktisk opplæring i et samlet kurs, i våre kurslokaler i Tromsø – både for privatpersoner og bedrifter. Vi har svært kompetente kursholdere med pedagogisk bakgrunn, som tar imot elever med alle slags behov. 

Modul 1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Første Modul omhandler arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser, og har en varighet på 8 skoletimer. I denne modulen får du opplæring i lover og forskrifter, ytre miljø, sikkerhetsbestemmelser for bruk av sikkerhetsutstyr, farlig gods og merking og håndtering. Med andre ord er dette en grunnopplæring i sikker bruk av gravemaskinen.

Etter å ha gått igjennom en grunnleggende sikkerhetsopplæring og annen teori, vil det gjennomføres en skriftlig teoretisk eksamen, med krav om bestått. Dette er for å sikre at du har opparbeidet deg en god teoretisk forståelse gjennom denne første modulen av kurset.

Modul 2.1 – Teorikurs – Maskinfører

Modul 2.1 har en varighet på 24 skoletimer, og er den lengste delen av kurset. Her går vi igjennom en innledning med krav til maskinfører, bruksområde for de enkelte maskintypene på arbeidsplassen og oppbygging av forskjellige maskintyper. 

I denne delen går vi også over uhell og ulykker med maskiner og ulykker generelt innen bygg og anlegg. Ulykker i forbindelse med bruk av anleggsmaskiner kan bli svært alvorlige, og det er derfor viktig at du som ny maskinfører har god innsikt i sikkerhet og hvordan å unngå uhell.

Også denne modulen avsluttes med en eksamen etter at opplæringen er fullført. 

Modul 3.1 – Grunnleggende praktisk opplæring

Denne siste modulen, modul 3.1, har en varighet på ca 8 timer og innebærer grunnleggende praktisk opplæring i flere ulike temaer. Blant annet gåes det gjennom funksjon og virkemåte for hovedkomponentene på aktuelle maskiner, kontrollpunkter på maskinene, arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser, bruksområder og betjening av aktuelle maskiner og maskinens arbeidsområde. 

Kurset går også igjennom maskin brukt til løfting av last, bruk av løfteredskap og til slutt praktisk bruk av maskinen. 

Kort om de forskjellige maskinene

Brenner du for bygge- og anleggsbransjen? Eller kanskje du bare har lyst til å lære deg å kjøre gravemaskin? Les under for mer informasjon om de forskjellige maskinene

M1 Doser

En bulldoser som det også blir kalt, er et beltekjøretøy som blir brukt til tungt anleggsarbeid som planeringsarbeid i ulendt terreng, veiarbeid for å flytte store mengder jord, sand, pukk og annet tilsvarende materiale.

M2 Gravemaskin

Med maskinførerbevis i gravemaskin M2 kan du gjøre arbeid som utgraving og planering av tomter, veibygging, rivingsarbeid, skogdrift og tunge løft. Dette er eksempler på arbeid som kan utføres med en gravemaskin klasse m2.

M3 Veghøvel

Planere og vedlikeholde veier for å holde en jevn kjørebane, og for å fjerne snø på vinterstid.

M4 Hjullaster

Tar du maskinførerkurs hos Komplett kurs har du mulighet til å jobbe med en hjullaster M4. På denne maskinen har du mulighet til å hekte på en del forskjellige redskaper som skal hjelpe deg med blant annet planering av jord, grus og stein.

M5 Traktorgraver

Denne maskinen er fin til praktisk bruk til å grave ut jord, det er enkelt fortalt en gravemaskin med en skuff på. 

M6 Dumper

En dumper er en maskin som blant annet kan flytte steinmasser og jord på en bygningsglass. 

Vi tilbyr kurs i M klasser for maskin over 15 kw:

  • M1 Doser
  • M2 Gravemaskin
  • M3 Veghøvel
  • M4 Hjullaster
  • M5 Traktorgraver
  • M6 Dumper

Hvorfor ta gravemaskin kurs?

Om du skal jobbe i anleggsbransjen, med gravemaskin eller andre store anleggsmaskiner, kreves det at du har riktig kunnskap og sertifiseringer til å håndtere disse maskinene – det kreves at du har maskinførerbevis (i henhold til norske arbeidsforskrifter og regler). 

Når arbeidsdagen din går ut på å operere store, tunge maskiner, er det essensielt å riktig kunnskap om hvordan du skal håndtere dem på en sikker og god måte. Hvordan fungerer den daglige driften av anleggsmaskiner, vedlikehold og hvordan kan du som fører kan unngå uhell og ulykker som setter din egen og andres sikkerhet i fare? Alt dette og mye mer lærer du på kurs hos oss.

Sikkerhet er kanskje den viktigste grunnen for å fullføre kurset før du begynner å kjøre anleggsmaskiner. Ikke bare for å redde liv og unngå skader, men også for praktiske og juridiske grunner. Har du ikke riktig kompetansebevis og en ulykke skulle skje, kan det føre til både straff for deg som fører, og at forsikringen ikke dekker skadene. 

Hvem kan ta kurset?

Det er få krav for å kunne ta maskinførerkurs. Du kan begynne opplæringen når du er 17 år gammel, og utstedt kursbevis når du har fylt 18 år. Det er ingen krav til å ha sertifikat for bil for å kjøre gravemaskin, men det er visse helsekrav som må være oppfylt, som blant annet god nok hørsel og godt nok syn.

Du kan ta gravemaskinkurs både som privatperson, eller som en del av en bedrift. Jobber du i en bedrift der du skal utføre gravearbeid, kan du se på mulighetene for å få kurset ditt dekket, enten helt eller delvis, av arbeidsgiver. I Norge er det nemlig arbeidsgivers ansvar å sørge for forsvarlig opplæring av sine ansatte.

Kontakt oss

Har du spørsmål angående gravemaskin kurs eller opplæring og sertifisering innen maskinføring? Ta gjerne kontakt med oss i Komplettkurs – vi gir deg gjerne informasjon om alle kursets moduler, hvordan du kan gjennomføre kurset og hvilken maskinklasse du bør ta kurs i. 

Vi er tilgjengelig på e-post post@komplettkurs.no eller telefon 45452585, men du kan også finne oss på sosiale medier for rask kontakt. Her kan du også finne mer informasjon om våre kurs. 

Leave a Reply