Våtrom - A-modul utførelse inkl Grunnmodul / Oppdatering

Komplettkurs AS tilbyr Våtromskurs = Grunnmodul A-modul B-Modul Oppdatering

 

All undevisning foregår i klasserom med erfaren instruktør!

 

Eksamen blir gjennomført iløpet av kurset, så ditt våtroms sertifikat blir bestilt siste kursdag

 (du slipper å vente)

 

 

 

Grunnmodul

Grunnmodulen er et tverrfaglig kurs for alle som ønsker mer kunnskap om våtromsbygging.
Kurset benytter Byggebransjens våtromsnorm (BVN) som kunnskapsbase.
Passer for håndverkere, prosjekterende, takstfolk, byggherrer med flere.
Det er ingen spesielle opptakskrav for å delta på Grunnmodulen.

Gjennomføring og innhold

Kurset har et omfang som tilsvarer 25 timer og inneholder:

 • presentasjon av BVN og gjennomgang av opplæringskravene
 • motivasjon, skader i våtrom, bakgrunn for BVN, omfang og gyldighet
 • hvem stiller krav?
 • planlegging av utførelse
 • produksjonskontroll, kontrollrutiner, dokumentasjon
 • krav til materialer
 • krav til oppbygging av våtrom (læreplanens hovedpunkt)

Grunnmodulen gjennomføres normalt over 2 dager med hjemmearbeid i tillegg.

Alle som fullfører Grunnmodul mottar deltakerbevis.

 

MODUL A – UTFØRELSE

Kundene har forventninger til en håndverker med våtromsertifikat. Når du blir sertifisert håndverker, er det viktig at du følger anvisningene i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) når du utfører arbeider i våtrom.

Gjennomføring og innhold

Kurset har et omfang som tilsvarer 7 timer og inneholder:

 • skader og skadeårsaker
 • lover, forskrifter, normer, krav til utførelse
 • produkter, godkjenningsordninger og krav
 • prosjektering av våtrom
 • problemstillinger ved rehabilitering av våtrom
 • sjekklister
 • evt. sluttdokumentasjon

Kurset avsluttes med 4 timers skriftlig eksamen. Alle emnene er relatert til faggruppen kursmodulen retter seg mot. 

OPPTAKSKRAV

For å delta på kurs i Modul A må Grunnmodul våtrom være gjennomført maksimum 12 måneder før kursstart, alternativt må man ha gyldig våtromssertifikat i Modul A, Modul B og/ eller Modul C.

De som oppfyller opptakskravet for deltakelse på Modul A, er personer med relevant norsk/nordisk fag-/svennebrev (eller fag-/svennebrev fra Polen, Tyskland, Estland, Latvia, Litauen godkjent av NOKUT) og personer med minimum 5 års relevant praksis i ett av byggfagene opparbeidet i Norge. Praksis må dokumenteres.

KURSBEVIS, SERTIFIKAT

Alle som har bestått eksamen i Modul A tildeles kursbevis og våtromssertifikat som fagarbeider for våtrom innen vedkommendes fagområde.

 

B-Modul

Med gjennomført modul B – Faglig leder – kan din bedrift søke om å bli med i ordningen «Godkjent våtromsbedrift».
Det å være en «Godkjent våtromsbedrift» forplikter; å bruke sertifiserte håndverkere ved utførelse og anvisningene i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er en selvfølge.

Gjennomføring og innhold

Kurset har et omfang som tilsvarer 15 timer og inneholder:

 • prosjektplanlegging/prosjektledelse
 • prosjektering av våtrom
 • selvstudium, gruppeoppgaver,
 • utførelse, overtakelse og bruk

I tillegg til kurset skal det avholdes en elektronisk eksamen i modul B.
Normal gjennomføringstid vil være 1-2 timer.

Eksamen inneholder også temaer fra grunnmodulen.

B-modulen må være gjennomført innen ett år etter at Grunnmodulen er avsluttet.

OPPTAKSKRAV

For å delta på kurs i Modul B må Grunnmodul våtrom være gjennomført maksimum 12 måneder før kursstart, alternativt må man allerede ha gyldig våtromssertifikat i Modul A eller Modul C.

De som oppfyller opptakskravet for deltakelse på Modul B, er personer med bygg-/VVS-/elektroteknisk utdannelse som

 • ingeniør (fra ingeniørhøgskole), sivilingeniør, sivilarkitekt,
 • fagskoleingeniør eller mester (norsk mesterbrev).
 • Andre søkere med adekvat utdanning og praksis kan vurderes i hvert enkelt tilfelle av FFV.
KURSBEVIS, SERTIFIKAT

Alle som har bestått eksamen i Modul B, tildeles kursbevis og våtromssertifikat for Faglig leder.

 

Mat og drikke ?
 
 
Vi tilbyr enkel servering på våre kurs!
 
Varmt måltid med drikke: 155,- pr kursdag m/brus/mineralvann)
 
Landgang ost/skinke m/mineralvann 65,- pr kurs dag
 
Dette kan enkelt velges i påmeldingsskjema.
 
For ytterligere informasjon ta kontakt på:
Tlf:          45452585
E-post:    post@komplettkurs.no
Rørlegger på jobb. Ta kurs hos Komplettkurs AS.

Nøkkelinformasjon

 • Grunnmodul 7500,-
 • Grunnmodul + A-modul 9900
 
 
Inklusiv eksamen og kursbevis!
 

Eksamen igjennomføres iløpet av kurset!